Mål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

FN's verdensmål

Nyeste

Cirkulær økonomi spiller en nøglerolle i fremtidens byggebranche
Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Mål 11: Bæredygtige byer og samfund

Bæredygtige samfund er forberedte på det uventede
Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Smart Cities er vejen til et bæredygtigt samfund
Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund