En branche i vækst: Odenses robotklynge i tal

Odense er blevet et globalt centrum for robotindustrien og har overgået alle forventninger. 

 

  • Alene i Odense er der nu 120 robotvirksomheder. I 2015 var tallet 85.

  • Ny viden er afgørende for fortsat innovation. Af Odenses 120 robotvirksomheder samarbejder 53 % med uddannelsesinstitutioner og der er nu mere end 40 robot-relaterede uddannelsesprogrammer.

  • 26 af virksomhederne arbejder med cobots, mobile robotter og robotudstyr.

  • 78 % af robotvirksomhederne svarer, at kvalificeret arbejdskraft er den største barriere for vækst.

  • Robotklyngen beskæftiger nu 3.200 medarbejdere. I 2019 ventes det tal at være steget til 4.300 medarbejdere.

Kilde: Odense Robotics, Insight Report